2024-04-21

Öppet 13-16

2024-04-24

Öppet 13-16

2024-04-28

Öppet 13-16

2024-05-01

Öppet 13-16

2024-05-04

Öppet 12-16

2024-05-05

Öppet 12-16

 

Styrelsen

I styrelsen finns representanter för organisationer och enskilda medlemmar.
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, är huvudman för museerna.

Lomma kommun
Lars-Göran Svensson, ledamot


Hushållningssällskapet

Roland Hansson, suppleant, vice ordf. 
Kenneth Larsson, ledamot

Sydsvenska industri- och handelskammaren
Katarina Wedelsbäck Bladh, ledamot, Fredrik Hallefält, suppleant

LRF Skåne
Helen Rosengren
Hans Ström

SLU
Sara Kyrö Wissler
Jan Larsson, kassör

Malmö lantbruksklubb
Lars-Åke Bengtsson,
Carl-Henric Dieden, suppleant

Enskilda medlemmar
Ann-Britt Karlsson, ordförande
Barbro Henriksson, ledamot,
Emma Köster, ledamot
Märtha Odell Persson
Birgitta Hermansson

Adjungerade
Göran Thomé, Sällskapet Alnarpsparkens Vänner

Valberedning
Ingrid Jönsson, Erik Lövendahl och Bengt Larsson


 

Webmaster:jan.larsson@slu.se