2023-04-02

Öppet 13-16

2023-04-05

Öppet 13-16

2023-04-07

Öppet 13-16

2023-04-08

Öppet 13-16

2023-04-09

Öppet 13-16

2023-04-10

Öppet 13-16

 

MUSEERNA


Lantbruksmuseet

Besök de tre museerna och den permanenta utställningen.

Lantbruksmuseet speglar lantbrukets utveckling från 1700-talet och framåt.
Hovbeslagsmuseet belyser den tidigare hovslagar-utbildningen och i vagnsmuseet visas rullande klenoder från tre sekler. Alnarps historia introduceras i den permanenta utställningen.


Vagns- och hovbeslagsmuseerna

 

Webmaster:jan.larsson@slu.se