2024-06-19

Öppet 13-16

2024-06-23

Öppet 13-16

2024-06-26

Öppet 13-16

2024-06-30

Öppet 13-16

2024-07-03

Öppet 13-16

2024-07-07

Öppet 13-16

 

MUSEERNA


Lantbruksmuseet

Besök de tre museerna och den permanenta utställningen.

Lantbruksmuseet speglar lantbrukets utveckling från 1700-talet och framåt.
Hovbeslagsmuseet belyser den tidigare hovslagar-utbildningen och i vagnsmuseet visas rullande klenoder från tre sekler. Alnarps historia introduceras i den permanenta utställningen.


Vagns- och hovbeslagsmuseerna

 

Webmaster:jan.larsson@slu.se