Information

Ann-Britt Karlsson
070 798 82 50
ansvarar för gruppvisningar (avgiftsbelagda) och föremålsvård

1 Lantbruksmuseet, Elevenborgsvägen 3

4 Articum, lokaler för permanentutställningen Alnarpshistoria

. 2 Hovbeslagsmuseet, Smedjevägen 2C 3 Vagnsmuseet,
Smedjevägen 4A

 

Webmaster:jan.larsson@slu.se