2019-04-20

Öppet 13 - 16

2019-04-21

Öppet 13 - 16

2019-04-22

Öppet 13 - 16

2019-04-24

Öppet 13 - 16

2019-04-28

Öppet 13 - 16

2019-05-01

Öppet 13 - 16

 

MUSEERNA


Lantbruksmuseet

Besök de tre museerna och den permanenta utställningen.

Lantbruksmuseet speglar lantbrukets utveckling från 1700-talet och framåt.
Hovbeslagsmuseet belyser den tidigare hovslagar-utbildningen och i vagnsmuseet visas rullande klenoder från tre sekler. Alnarps historia introduceras i den permanenta utställningen.


Vagns- och hovbeslagsmuseerna

 

Webmaster:jan.larsson@slu.se