2018-07-22

Öppet 13-16

2018-07-25

Öppet 13-16

2018-07-29

Öppet 13-16

2018-08-01

Öppet 13-16

2018-08-04

Öppet 12 - 17

2018-08-05

Öppet 12-17

 

MUSEERNA


Lantbruksmuseet

Besök de tre museerna och den permanenta utställningen.

Lantbruksmuseet speglar lantbrukets utveckling från 1700-talet och framåt.
Hovbeslagsmuseet belyser den tidigare hovslagar-utbildningen och i vagnsmuseet visas rullande klenoder från tre sekler. Alnarps historia introduceras i den permanenta utställningen.


Vagns- och hovbeslagsmuseerna

 

Webmaster:jan.larsson@slu.se